نوجوانیها


اطلاعات
روز:
جان بس، سفر امریکا در کابل گفته
است که طالبان به‌جای گفت‌وگو با رسانه‌ها، با حکومت افغانستان مذاکره کنند.

آقای بس ناوقت روز سه‌شنبه (هجدهم جدی) در تویتی گفته است: «گزارش‌ها در مورد مذاکرات روز چهارشنبه امریکا و طالبان نادرست است. طالبان باید به‌جای گفت‌وگو با رسانه‌ها، با حکومت افغانستان مذاکره کنند.»

سفیر امریکا در حالی به گفت‌وگوی مستقیم میان حکومت افغانستان
و طالبان تأکید کرده است که روز گذشته خبرگزاری
رویترز
به نقل از چند عضو ارشد طالبان گزارش کرده بود که قرار است نشستی
به روز چهارشنبه (نوزدهم جدی) میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر برگزار شود
که در این نشست به‌شمول حکومت افغانستان، هیچ کشوری حضور نخواهد داشت.

به دنبال آن،‌ خبرگزاری رویترز ناوقت روز سه‌شنبه به نقل از اعضای ارشد طالبان گزارش کرد که نشست امریکا و طالبان در قطر به دلیل اختلاف روی آجندای این نشست، لغو شده است.

گفتنی است که زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه امریکا برای صلح افغانستان دیروز سه‌شنبه دور جدید سفر خود به افغانستان، پاکستان، هند و چین را آغاز کرده و قرار است در جریان این سفر با مقام‌های بلند رتبه‌ی کشورهای یادشده در مورد تسهیل روند گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان گفت‌وگو کند.

درباره : برای جوانان