نوجوانیها


نوجوانیها: رییس‌جمهور غنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۷ اسد) در سفری به ولایت کاپیسا سب استیشن برق گلبهار را افتتاح کرد.

ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که ظرفیت این سب استیشن ۲۲۰/۲۰ کیلوولت است و این پروژه شامل لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از سب استیشن پشته‌ی سرخ به گلبهار و لین انتقالی ۱۱۰ کیلوولت از گلبهار الی سب استیشن تپه‌ی احمدبیگ می‌باشد.

این پروژه به کمک تیم انجنیری ارتش امریکا با هزینه‌ی ۶۵.۸ میلیون دالر ساخته شده است و برای ۳۰۰۰۰ مشترک برق تأمین خواهد کرد.

آقای غنی همچنان در جریان این سفر با مسوولان ملکی و نظامی، زنان، نوجوانیها و جامعه مدنی، معلمین و استادان دانشگاه، علما، بزرگان و متنفذین و ولسوالان ولایت کاپیسا به گونه‌ی جداگانه دیدار می‌کند.

درباره : برای جوانان