نوجوانیها


نوجوانیها: سازمان
بین‌المللی گزارش‌گران بدون مرز در گزارشی از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا با گروه
طالبان تا زمانی که این گروه به گونه‌ی رسمی حقوق بین‌المللی بشردوستانه را مراعات
نکند، گفت‌وگو نشود.

در گزارش این سازمان که روز سه‌شنبه (هجدهم جدی) منتشر شده، آمده است
که گروه طالبان اخیرا یک خبرنگار رادیوی محلی را در ولایت فراه تیرباران کرده است.

این سازمان گفته است که جاوید نوری، خبرنگار رادیوی محلی «رادیو
نشاط» به روز شنبه (پانزدهم جدی) از سوی طالبان در منطقه‌ی «باغ پل» در چهارده
کیلومتری شهر فراه پس از یک بازرسی بدنی، تیرباران شده است.

سازمان بین‌المللی گزارش‌گران بدون مرز از جامعه‌ی جهانی همچنان
خواسته است تا برای امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، با گروه طالبان با
پیش‌شرط «پذیرفتن تعهدات بین‌المللی» و «رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه» گفت‌وگو
شود.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی گزارش‌گران بدون مرز، جاوید نوری اولین خبرنگاری است که در سال ۲۰۱۹ میلادی در افغانستان کشته شده است.

به گفته‌ی این سازمان، در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۵ خبرنگار و یک کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده‌اند که مرگ‌بارترین سال برای خبرنگاران بوده است.

درباره : برای جوانان