نوجوانیها


جدول زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری ۹۷ رشته های مختلف در اغلب مناطق ده گانه آمایشی دانشگاه آزاد اعلام شد پایگاه خبری نوجوانیها- اطلاعیه‌های مناطق آمایشی دانشگاه آزاد اسلامی جهت برگزاری مصاحبه‌های دکتری با آزمون و بدون آزمون سال ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است: جزئیات برخی مناطق هنوز اعلام نشده است. منطقه …

تاریخ دقیق برگزاری مصاحبه‌های دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد در پایگاه خبری نوجوانیها منتشر شد.

درباره : برای جوانان